AoE DE | 2vs2 Random | Hào - Trương IS vs Exciter - Tùng Anh | Chiều Ngày 18-03-2018